บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนทิศทางบริษัท

ลดพอร์ตรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

4

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาชัดเจนช่วงของโควิด-19

ผู้ประกอบการหลายรายมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ

ซึ่งบางธุรกิจใหม่ของบางบริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เลย

นัยว่าเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงออกจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งการขยายธุรกิจบางบริษัทเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจใหม่ด้วยตัวพวกเขาเอง

แต่บางธุรกิจก็เปิดรับพาร์ทเนอร์หรือผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น

ล่าสุดก็ทางบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทนับจากนี้เป็นต้นไป

โดยขยายธุรกิจใหม่ออกมาอีก 3 ธุรกิจ คือ

  1. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์  Assets Management (AMC) จัดตั้งบริษัทใหม่พร้อมจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงควบรวมกิจการและพร้อมเข้าประมูลกับสถาบันการเงิน
  2. ธุรกิจบริหารหนี้สิน Debt Management เข้าซื้อหนี้เสียมาบริหาร ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต หรือหนี้อื่นๆ และมีแผนร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยหนี้ที่จะซื้อต้องไม่เกิน 3 ปี
  3. ธุรกิจคาร์บอนเครดิต Carbon Credits โดยร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก ให้บริการ One Stop Service ซื้อ ขาย พัฒนา คาร์บอนเครดิต ผ่านบล็อกเชน รายแรกของประเทศไทย

โดย 3 ธุรกิจใหม่นี้จะเข้ามามีสัดส่วนประมาณ 90% ของรายได้รวมของบริษัท

และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลงเหลือเพียง 10% เท่านั้น