บางพื้นที่ บางสถานีตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่จะคึกคัก

ข้อจำกัดในการพัฒนามีมาก

2

คอนโดมิเนียมในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ) อาจจะไม่คึกคักมาก

มีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขาย

จำนวนคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในพื้นที่นี้ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมามีประมาณ 10,470 ยูนิต อัตราการขายประมาณ 90% ขึ้นไป

เพราะเป็นโครงการเก่าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบหมดแล้ว และไม่มีโครงการเปิดขายใหม่ในพื้นที่เลยในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา

โดยโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่

และโครงการที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนถนนราษฎร์บูรณะซึ่งไม่ใช่ถนนที่จะมีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ผ่าน

แต่ในอนาคตคาดว่าพื้นที่ตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ซึ่งอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

และพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตามแนวถนนราษฎร์บูรณะจะเป็นทำเลที่มีโครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรรเปิดขายมากขึ้น

เพราะยังมีที่ดินขนาดใหญ่ที่สามารถพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่างๆ ได้อยู่

เนื่องจากพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางและพื้นที่โดยรอบมีที่ดินเปล่าหรือที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับราคาที่ดินและศักยภาพปัจจุบัน

ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์นำมาพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมได้