บ้านจัดสรรช่วงโควิด-19 ลดลง

สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

3

ตลาดคอนโดมิเนียมเป็นตลาดที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยหลายๆ อย่าง

ดังนั้น จำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่รายปีจึงค่อนข้างแปรผันตามปัจจัยลบต่างๆ

และมีผลต่อความเร็วในการก่อสร้าง

บางผู้ประกอบการเลือกที่จะชะลอการก่อสร้างออกไปก่อน

ซึ่งจะเห็นได้ชัดเมื่อใดก็ตามที่เศรษฐกิจชะลอตัว คอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จในช่วงเวลานั้นๆ จะไม่มากนัก

ดูง่ายๆ เลยในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งจำนวนคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จในปีที่ผ่านมาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้

จริงอยู่ที่เมื่อโครงการก่อสร้างล่าช้า ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าปรับให้กับผู้ซื้อ

แต่ก็อาจจะเป็นที่ยอมรับได้สำหรับผู้ประกอบการ ดีกว่าสร้างเสร็จในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี

การโอนกรรมสิทธิ์ก็อาจจะมีปัญหาได้

และสุดท้ายแล้วมาเป็นภาระของผู้ประกอบการ

แต่ในช่วงนี้ยังพอเจรจาหรือชี้แจงกับผู้ซื้อได้ในกรณีที่สร้างเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ทั้งเรื่องของโควิด-19 การขาดแรงงาน