บ้านราคา 10 ล้านบาทขึ้นไปยังมีออกมาใหม่เรื่อยๆ

แต่มีผู้ประกอบการบางรายเท่านั้นที่ขายดี

1

บ้านราคาแพง 10 ล้านบาทขึ้นไป เป็นอีกตลาดที่ผู้ประกอบการหลายรายให้ความสำคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้อาจจะมีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่เปิดขายโครงการบ้านจัดสรรในระดับราคานี้

แต่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายที่มีโครงการบ้านจัดสรรในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทต่อยูนิต โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่ได้รับการตอบรับดีมากจากผู้ซื้อที่แม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก

แต่เป็นกลุ่มผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อออย่างแท้จริง และไมได้ต้องการขอสินเชื่อธนาคาร

ดังนั้น ผู้ประกอบการหลายรายสามารถปิดการขายหรือได้รับการตอบรับที่ดีหลังจากเปิดขายไม่นาน

โดยเฉพาะกับโครงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรูปแบบโครงการที่โดดเด่น น่าสนใจในทำเลที่ดี มีการขยายตัวต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในอนาคต 

ซึ่งบ้านจัดสรรในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทต่อยูนิตขึ้นไปนั้นมีตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อยูนิตขึ้นไปถึงมากกว่า 100 ล้านบาทต่อยูนิต

แต่ระดับราคาที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10 – 50 ล้านบาทต่อยูนิต ตลาดบ้านจัดสรรในระดับราคานี้เป็นของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นที่ยอมรับในตลาด

อาจจะมีผู้ประกอบการขนาดกลาง และรายเล็กที่พัฒนาโครงการของตนเองซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นได้รับการยอมรับในตลาดหลายราย แต่บางรายก็ไปต่อไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่องเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการ เพราะสุดท้ายแล้วผู้ประกอบการรายใหญ่ยังสามารถหมุนเวียนเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการต่อไปได้ แม้ว่าจะขายได้ช้าก็ตาม