ผลตอบแทนในอสังหาริมทรัพย์ยังน่าสนใจ

5

ช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปีพ.ศ.2563 เป็นต้นมา

เห็นได้ชัดเจนว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์หลายอย่างลดลง

บางอย่างลดลงแบบหายไปเลยมากกว่า 100%

เช่น การลงทุนในคริปโตฯ หุ้น หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ กอง REIT เป็นต้น

ซึ่งในช่วงเวลาปกติอาจจะให้ผลตอบแทนที่สูง แต่พอเวลาที่มีความผันผวนของหลายปัจจัย

ผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงก็ลดลงมากเช่นกัน

ซึ่งจากข้อมูลของ Thailand Investment Forum จะเห็นได้ชัดเจนว่า

ผลตอบแทนของสินทรัพย์เสี่ยงลดลงใกจริงๆ แม้ว่าจะอยู่ในอัตราที่สูงก็ตาม

แต่อสังหาริมทรัพย์ และทองคำกลับเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่ค่อนข้างคงที่

แม้ว่าจะมีความผันผวนบ้างแต่ก็ยังอยู่ในกรอบแคบๆ

เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่างๆ