ผู้ประกอบการขยับตัวมากขึ้น

โครงการเปิดขายใหม่ในปีนี้น่าจะมากกว่าปีที่แล้ว

4

ปีพ.ศ.2564 เป็นปีที่ผู้ประกอบการหลายรายเลือกที่จะเปิดขายโครงการใหม่ลดลง

แต่ก็มีบางรายที่เปิดขายโครงการใหม่ในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างจากปีก่อนหน้านี้

เพียงแต่เน้นไปที่โครงการบ้านจัดสรรมากกว่าโครงการคอนโดมิเนียม

ช่วงกลางปีพ.ศ.2564 ปัจจัยหลายๆ อย่างเป็นบวกมากขึ้น

มีการเร่งการเปิดขายโครงการใหม่มากขึ้นในไตรมาสที่ 3

แต่พอช่วงปลายปีเจอกับ “โอมิครอน” เข้าไป

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกที่จะชะลอแผนการเปิดขายโครงการใหม่ออกไป

และปรับแผนการขายโครงการใหม่ออกไปให้ยาวนานกว่าเดิม

แต่โครงการไหนที่มีแนวโน้มว่าจะขายดีหรือได้รับความสนใจจะรีบปิดการขายทันที

ปีนี้ผู้ประกอบการบางรายเริ่มกลับมาเปิดขายโครงการใหม่มากขึ้น

แต่เพราะเป็นเปรียบเทียบกับปีพ.ศ.2564 ซึ่งจำนวนโครงการใหม่ไม่ได้มากมายเท่าใด

จำนวนโครงการใหม่ของผู้ประกอบการบางรายจึงอาจจะดูเหมือนมากขึ้นค่อนข้างเยอะ

แต่สุดท้ายแล้วนี่เป็นการประกาศแผนการพัฒนาตอนต้นปีเท่านั้น ยังต้องติดตามดูยาวๆ ต่อไป