ผู้ประกอบการบางรายเปิดขายคอนโดมิเนียมราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทมากขึ้น

เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ ก้าวขึ้นมาแทนที่รายใหญ่อื่นๆ

9

คอนโดมิเนียมราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทก่อนหน้านี้อาจจะเป็นรูปแบบโครงการที่มีไม่เยอะ และเป็นโครงการที่ผู้ประกอบการเลือกที่จะไม่ให้ความสำคัญหรือมีการเปิดขายแบบน้อยมากๆ แต่ก็ยังคงมีผู้ประกอบการบางรายที่เปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมในระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อยูนิตแต่สัดส่วนอาจจะไม่มากนัก อาจจะมีเพียง 1 -2 โครงการต่อปีเท่านั้น แต่ในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา เริ่มมีผู้ประกอบการบางรายที่เปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมในระดับราคานี้มากขึ้น ก่อนหน้านี้อาจจะมีผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น แอล.พี.เอ็น. ดีเวลล็อปเมนท์ และพฤกษาฯ ที่เปิดขายโครงการในระดับราคานี้ แต่ในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการรายใหญ่อีกรายที่เข้ามาเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมในระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทคือ เสนา ดีเวลลอปเม้นท์

จำนวนคอนโดมิเนียมในระดับราคาต่ำกว่า  ล้านบาทต่อยูนิต ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งโครงการที่มีราคาขายต่ำกว่า 1 ล้านบาท แต่ยูนิตส่วนใหญ่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะเริ่มกันที่ประมาณ 7 – 8 แสนบาทต่อยูนิตสำหรับห้องขนาดไม่เกิน 25 ตารางเมตรในทำเลชานเมืองของกรุงเทพหานครไม่ไกลจากแหล่งงานที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม หรือถ้าเป็นโครงการที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ชั้นกลางของกรุงเทพมหานครราคาขายจะขยับขึ้นไปที่มากกว่า 900,000 บาทต่อยูนิต ซึ่งปรากฏว่าคอนโดมิเนียมในระดับราคานี้ได้รับความสนใจทั้งจากกลุ่มคนรายได้ไม่มาก และกลุ่มของนักลงทุนที่เข้าไปซื้อเพื่อปล่อยเช่า แต่เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารต่างๆ เข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อมากขึ้น ผู้ประกอบการที่มีโครงการระดับนี้พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนมากๆ ได้รับผลกระทบพอสมควรเพราะผู้ซื้อส่วนหนึ่งไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ เพราะธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ ซึ่งแน่นอนว่าผู้ประกอบการเจ้าของโครงการได้รับผลกระทบจากกระแสเงินสดที่ขาดหายไปทันที

คอนโดมิเนียมในระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทจึงเป็นเสมือนรูปแบบโครงการที่ผู้ประกอบการบางรายเลือกที่จะไม่สนใจ หรือไม่เปิดขายโครงการในระดับราคานี้ โครงการที่มีราคาขายในช่วง 1 – 2 ล้านบาทต่อยูนิตกลายเป็นรูปแบบโครงการที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจมากขึ้นทันที แต่สุดท้ายแล้วกลุ่มผู้ซื้อบางส่วนของโครงการระดับราคา 1 – 2 ล้านบาทต่อยูนิตก็คือ กลุ่มเดียวกับที่สนใจซื้อคอนโดมิเนียมในระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท และประสบกับปัญหาเดียวกัน คือ เรื่องการขอสินเชื่อธนาคาร ผู้ประกอบการหลายรายจึงลดการเปิดขายโครงการระดับนี้ไปอีก และพยายามหากลุ่มเป้าหมายใหม่ทดแทน

ผู้ประกอบการบางรายที่ช่วงก่อนปีพ.ศ.2560 มีโครงการคอนโดมิเนียมในระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อยูนิตค่อนข้างมากเลือกที่จะชะลอการเปิดขายโครงการในระดับราคานี้ลงไปตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 เป็นต้นมา แต่ก็ยังคงมีโครงการในระดับราคานี้เปิดขายอยู่เพียงแต่จำนวนยูนิตไม่ได้มากเหมือนี่ผ่านมา แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายที่เข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการในระดับราคานี้ โดยเห็นได้ชัดเจนคือ เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ที่ทยอยเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมในระดับราคานี้ออกมาเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงปีพ.ศ.2563 – 2564 อาจจะยังน้อยกว่ารีเจนท์ กรีนเพาเวอร์ แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่แล้วเสนาฯ มีการเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมในระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อยูนิตมากที่สุด และยังมีอีกหลายโครงการที่จะเปิดขายในไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2564 แสนสิริเองก็ขยับเข้ามาเปิดขายโครงการในระดับราคานี้เช่นกัน โครงการคอนโดมิเนียมในระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อยูนิตอาจจะดูไม่นาสนใจเมื่อเทียบกับโครงการคอนโดมิเนียมในระดับราคาที่สูงกว่า เพราะมูลค่าโครงการไม่มาก ต้องเปิดขายโครงการระดับนี้มากกว่า 1 โครงการจึงจะมีรายได้เทียบกับโครงการคอนโดมิเนียมระดับกลาง แต่ในมุมมองของผู้ประกอบการที่โครงการหลายรูปแบบ และหลายระดับราคา การมีโครงการรูปแบบนี้ก็เท่ากับว่าช่วยให้พวกเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้มากขึ้น และหลากหลายกว่า อีกทั้งโครงการรูปแบบนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างไม่นาน ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ในเวลาที่ไม่ยาวนานเกินไป บางโครงการใช้เวลาก่อสร้างไม่ถึง 1 ปี