ผู้ประกอบการรายกลาง รายเล็กยังหาช่องทางในการเอาตัวรอด

5

ช่วงระหว่างที่กำลังซื้อคนจีนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังไม่เพิ่มขึ้นนั้น

การหาพันธมิตร หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเข้าถึงกำลังซื้อคนจีนคงมีให้เห็นต่อเนื่อง

แต่เท่าที่เห็นตอนนี้ ผู้ประกอบการไทยไม่ได้เน้นไปที่กำลังซื้อคนจีนเหมือนที่ผ่านมา

พวกเขาต้องการกำลังซื้อจากประเทศหรือภูมิภาคใดก็ได้ที่สามารถเข้ามาเป็นลูกค้าของพวกเขา

ผู้ประกอบการรายใหญ่เดินหน้าหาพันธมิตรและช่องทางในการระบายสต็อกต่อเนื่อง

ฝั่งของผู้ประกอบการรายกลาง รายเล็ก หรือหน้าใหม่ที่แม้ว่าจะหยุดการเปิดขายโครงการใหม่ไปแล้ว

แต่ยังคงมียูนิตเหลือขายในสต็อกอยู่อีกไม่น้อย ก็อาจจะต้องหาทางระบายสต็อกเหล่านี้ออกไปให้เร็วที่สุด

ทั้งการตัดขายในราคาต่ำให้กับนักลงทุนไปเลยทีละหลายๆ ยูนิต หรือทั้งหมดที่เหลืออยู่ในโครงการนั้นๆ

เพราะสุดท้ายแล้วได้เงินมากหรือน้อยก็ยังดีกว่ามียูนิตเหลือขายอยู่ การหาพันธมิตรหรือความร่วมมือกับนายหน้าต่างชาติก็อาจจะมีขนาดหรือกลุ่มเป้าหมายที่เล็กกว่ารายใหญ่

และผู้ประกอบการรายเล็กหลายรายมีความสัมพันธ์หรือช่องทางในการติดต่อนายหน้าต่างชาติทั้งจากความร่วมมือในอดีต หรือจากช่องทางอื่นๆ เพราะตัวนายหน้าต่างชาติเองก็มีการเดินสายหาความร่วมมือด้วยเช่นกัน

ระหว่างที่ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ และรายเล็กลงไป หาความร่วมมือในตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างชาตินั้น

พวกเขาก็พยายามเร่งระบายสต็อกสินค้าออกจากตัวเองเช่นกัน เพื่อลดภาระหนี้สิน และภาระจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะช่วงปีพ.ศ.2566