ผู้ประกอบการรายใหญ่ยังระวังการเปิดขายโครงการใหม่ในปี 2566

1

ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ยังคงระวังการเปิดขายโครงการใหม่ในปีพ.ศ.2566

แม้ว่าผู้ประกอบการบางรายจะเปิดขายโครงการใหม่มากขึ้น

และมูลค่ารวมของโครงการที่จะเปิดขายใหม่ปีพ.ศ.2566 จะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมั่นใจในกำลังซื้อของคนไทย

แม้ว่าการแสดงออกของพวกเขาอาจจะดูว่ามั่นใจมาก

แต่ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงเปิดขายโครงการบ้านจัดสรรมากกว่าคอนโดมิเนียม

ผู้ประกอบการหลายรายที่ก่อนหน้านี้เน้นแต่โครงการคอนโดมิเนียม

ยังปรับเปลี่ยนมาเปิดขายโครงการบ้านจัดสรรมากขึ้นแบบชัดเจน

ลดจำนวนโครงการคอนโดมิเนียมลงจากก่อนหน้านี้ชัดเจน

อาจจะมีเพียงผู้ประกอบการบางรายที่ยังคงเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมในจำนวนที่มากอยู่

แต่พวกเขาก็มีโครงการบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ไม่ได้เน้นแต่โครงการคอนโดมิเนียมแบบก่อนหน้านี้แล้ว

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงไม่มั่นใจในกำลังซื้อของคนไทย