ผู้ประกอบการรายใหญ่ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง

เพียงแต่เน้นที่โครงการบ้านจัดสรร

3

พูดกันมาหลายรอบ หลายวันแล้วว่า

ผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดจำนวนโครงการคอนโดมิเนียมลง

แล้วไปจัดหนัก เพิ่มจำนวนโครงการบ้านจัดสรรแนวราบมากขึ้น

แต่ถ้าพิจารณาจากจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ในปีพ.ศ.2565

จะเห็นได้ว่าจำนวนโครงการคอนโดมิเนียมก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด

ยังคงมีผู้ประกอบการที่เปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมอยู่

เพียงแต่จำนวนอาจจะลดน้อยลงจากในอดีต

หรือรูปแบบของโครงการคอนโดมิเนียมที่จะเปิดขายในปีนี้

จะเน้นไปที่โครงการราคาไม่แพง หรือประมาณ 1 ล้านบาทบวกลบ

ไม่ได้เปิดขายโครงการในทำเลใจกลางเมืองหรือทำเลที่มีที่ดินราคาแพง

เปิดขายโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอก ปริมณฑล

ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย หรือแหล่งงานนอกกรุงเทพมหานคร