ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เปิดธุรกิจ AMC

เพราะผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง อีกทั้ง NPA / NPL ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

10

สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา คือ การที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ขยายธุรกิจออกไปจากที่เคยทำมายาวนาน

หรือขยายออกจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือธุรกิจที่ทำให้สร้างรายได้มาต่อเนื่องยาวนาน

แม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นการขยายออกไปยังธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน

เพื่อที่จะได้ดำเนินกิจการต่อไปได้แบบไม่กะท่อนกะแท่นเกินไปนักในช่วงแรกๆ

โดย 1 ในธุรกิจที่ผู้ประกอบการหลายรายให้ความสนใจและขยับเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น

คือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือ Asset Management

ทั้งแบบร่วมทุนกับบริษัททีมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ หรือจัดตั้งบริษัทใหม่ที่อาจจะมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมานั่งดูแล

ก่อนหน้านี้มีทั้งบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ลงทุน 20% ในบริษัทที่จัดตั้งร่วมกับบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ดิ์

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศแผนธุรกิจว่าจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของตนเอง

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศขยายธุรกิจออกมายังธุรกิจบริหารสินทรัพย์

แต่ก็มีบางบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสินทรัพย์เช่นกัน แต่รูปแบบของความร่มมืออาจจะแตกต่างออกไป เช่น

บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับทางบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ T&T

ที่ร่วมมือกันในการที่ทางเสนาฯ จะซื้อที่ดินหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น NPA/NPL ของทางบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มาพัฒนาต่อ ในอนาคตอาจจะมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ที่ให้ความสนใจในธุรกิจบริหารสินทรัพย์มากขึ้น