ผู้ประกอบการเร่งเครื่องมากขึ้นในปีนี้

ส่วนใหญ่เปิดขายโครงการมากขึ้น

5

ปี 2565 ชัดเจนเลยว่าผู้ประกอบการหลายรายเปิดขายโครงการใหม่มากขึ้น

เมื่อเทียบกับปี 2563 – 2654 หรือตั้งแต่มีเรื่องของโควิด-19 เข้ามา

บางรายมีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ในปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 590%

ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เปิดขายโครงการใหม่ในปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมา

อาจจะเพราะมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจของปีนี้ที่คาดว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

และด้วยแรงกดดันในเรื่องของรายได้ที่หดหายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาด้วย

ทำให้ต้องเร่งสร้างรายได้เพื่อชดเชยส่วนที่ลดน้อยลงไปเพราะโควิด-19

แต่ชัดเจนเลยว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับโครงการบ้านจัดสรรมากกว่าคอนโดมิเนียม

แม้ว่าจำนวนโครงการจะมากขึ้นแต่มูลค่าการลงทุนรวมมากกว่าปีก่อนหน้านี้ไม่มากนัก

แต่ผู้ประกอบการบางรายยังมีสัดส่วนของโครงการคอนโดมิเนียมไม่ได้แตกต่างจากปีก่อนหน้านี้