ผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ มากขึ้น

โควิด-19 เป็นเหมือนตัวเร่งให้ผู้ประกอบการหาทางรอดใหม่ๆ

14

การขยายธุรกิจออกไปยังธุรกิจอื่นๆ ของผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ

ก่อนหน้านี้อาจจะเห็นพวกเขาร่วมทุนหรือมีการพัฒนาโครงการโรงแรม อาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ตเม้นต์ หรือมิกซ์-ยูสต่างๆ

แต่ทั้งหมดนั้นก็ยังคงเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่

รายได้หรือกลุ่มลูกค้ายังค่อนข้างจำเพาะเจาะจง

ซึ่งการเกิดวิกฤตโควิด-19

เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลให้พวกเขามองไปยังธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น

จากการรวบรวมข้อมูลมาจะเห็นได้ว่า

ธุรกิจที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ความสนใจ

เกี่ยวข้องอยู่ 2 ประเภท คือ

1. พลังงาน

2. สุขภาพและการแพทย์

ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีความเคลื่อนไหวใน 2 ธุรกิจนี้

พลังงานก็มีทั้งพลังงานทางเลือกแบบที่เสนา สิงห์เอสเตท ออริจิ้น ที่เริ่มมีการขยับตัว

และการนำเข้า จัดหาพลังงานแบบที่ออริจิ้นซื้อหุ้นบริษัท เวล เอ็นเนอร์จี้มูฟ เพื่อจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว

เรื่องของสุขภาพและการแพทย์ก็มีทั้งการตั้งโรงพยาบาลเอง

การเข้าซื้อหุ้นแบบพฤกษา และเจ้าพระยามหานคร

รวมไปถึงการร่วมทุนกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบแบบออริจิ้น เอ็นซี เฮ้าส์ซิ่ง

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ เช่น

เจ้าพระยามหานครที่ก่อตั้งบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และยา

หรือแกรนด์แอสเสทฯ ที่ร่วมทุนตั้งโรงงานผลิตถุงมือยาง เป็นต้น

อาจจะมีเรื่องของโลจิสติกส์ ประกัน และบริหารสินทรัพย์ด้วยที่ผู้ประกอบการหลายรายให้ความสนใจ