ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับโครงการบ้านจัดสรรต่อเนื่อง

8

โครงการบ้านจัดสรรเป็นรูปแบบโครงการที่ผู้ประกอบการหลายรายให้ความสำคัญมากขึ้นต่อเนื่องจากปีพ.ศ.2563

เพราะเป็นรูปแบบโครงการที่กลุ่มผู้ซื้อให้ความสนใจ

และเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่ไม่ได้ซื้อเพื่อการลงทุน แต่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองซะเป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้ถ้าผู้ซื้อติดปัญหาเรื่องของการของสินเชื่อธนาคารก็ยังสามารถนำกลับมาขายได้เร็วกว่าคอนโดมิเนียม

รวมไปถึงระยะเวลาในการลงทุนโครงการบ้านจัดสรรสั้นกว่าโครงการคอนโดมิเนียม

แม้ว่ามูลค่าโครงการจะน้อยกว่า แต่ระยะเวลาในการลงทุนที่สั้นกว่า

ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในมุมมองของผู้ประกอบการ

อีกทั้งยังสามารถปิดการขายได้เร็วกว่า

และยังสามารถแก้ปัญหาเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ ได้รวดเร็วกว่าโครงการคอนโดมิเนียม

เพราะคอนโดมิเนียมกว่าจะรู้ว่าผู้ซื้อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้

ก็ต้องรอจนโครงการสร้างเสร็จหรือผ่านไปแล้ว 1 – 2 ปีจากวันที่เซ็นสัญญาจะซื้อจะขาย

 จำนวนของโครงการบ้านจัดสรรที่จะเปิดขายใหม่ในปีพ.ศ.2565 มีมากกว่าโครงการคอนโดมิเนียมชัดเจน

และดูเหมือนจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปอีกหลายปี