พื้นที่ตามแนวถนนบางนา-ตราดส่วนที่เลยวงแหวนออกไป

2

พื้นที่ตามแนวถนนบางนา-ตราดที่เลยจากถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออกไปแล้วมีความแตกต่างจากช่วงต้นถนนบางนา-ตราด

เพราะจะมีโครงการบ้านจัดสรรราคาสูงหลายโครงการ รวมไปถึงสนามกอล์ฟหลายแห่งหรือโครงการบ้านจัดสรรที่มีสนามกอล์ฟเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามความนิยมในอดีต

มีสนามกอล์ฟอยู่ในพื้นที่ตามแนวถนนบางนา-ตราดช่วงนี้หลายแห่ง  เพราะในอดีตที่ดินบริเวณนี้มีราคาไม่สูงมากสามารถพัฒนาเป็นสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ได้

อีกทั้งการที่มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่ตามแนวถนนบางนา-ตราด ตั้งแต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปจนถึงจังหวัดชลบุรีก็เป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสนามกอล์ฟมากมาย

แม้ว่า ปัจจุบันสนามกอล์ฟหลายแห่งจะทรุดโทรมหรือว่าขาดการดูแลรักษาเพราะขาดเงินทุนหมุนเวียน

และมีที่ดินรกร้างว่างเปล่าอยู่ไม่น้อยในพื้นที่สนามกอล์ฟตัวเองซึ่งจำเป็นต้องหาช่องทางเพื่อลดภาระจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่ดินรูปแบบนี้เกิดขึ้นในอนาคต และน่าจะเห็นได้เยอะในพื้นที่นี้

เท่าที่เห็นส่วนใหญ่เป็นการบอกขายที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์ของโครงการหรือในส่วนของที่ดินที่ทำการจัดสรรไว้แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ

พื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมตามแนวถนนบางนา-ตราดก็เป็นอีก 1 พื้นที่ที่กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และมีผลต่อเนื่องให้เกิดโครงการบ้านจัดสรร รวมไปถึงคอนโดมิเนียมอีกบางส่วนตามมาอีกในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ พื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ยอดนิยมของการพัฒนาโครงการโกดังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรือโลจิสติกส์พาร์ค มีโครงการรูปแบบนี้เกิดขึ้นหลายแห่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และเริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

เมื่อการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมในประเทศไทยมากขึ้น โดยมีทั้งผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทไทย และต่างชาติ ทั้งในเขตจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา