พื้นที่ตามแนวถนนพระราม 9 ยังน่าสนใจ

เพียงแต่ไม่ใช่คลอดทั้งถนน

6

พื้นที่ตามแนวถนนพระราม 9 ตั้งแต่สี่แยกพระราม 9 เป็นต้นไป

ได้รับความสนใจและมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด

เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างพร้อมทั้งอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หน่วยงานราชการ

และกำลังจะมีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี) เพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่อีกในอนาคต

ยิ่งสร้างความน่าสนใจให้พื้นที่นี้มากขึ้น รวมไปถึงยังมีศักยภาพให้เปลี่ยนแปลงได้อีกในอนาคต

เพราะมีที่ดินว่างเปล่ารวมไปถึงเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกที่จะผ่านพื้นที่บางส่วนของถนนพระราม 9 ในอนาคต

แม้ว่าการเดินทางในพื้นที่จะไม่สะดวก เพราะขาดแคลนระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

แต่ถ้ามีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มเพิ่มเจิมเข้ามาในอนาคตก็อาจจะช่วยได้

เพราะจะทำให้มีเพียงช่วงสั้นๆ ของถนนพระราม 9 เท่านั้นที่อยู่นอกพื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก