พื้นที่ CBD ในกรุงเทพมหานครมีโรงแรม Luxury มากขึ้น

สุขุมวิท รอบสวนลุมพินี สีลม สาทรกลายเป็นทำเลหลักของโรงแรม Luxury

6

เมื่อหลายวันก่อนพูดถึงเรื่องโรงแรม 5 ดาวหรือ Luxury

และมีการกล่าวถึงว่าพื้นที่ CBD มีโรงแรมระดับ 5 ดาวหรือ Luxury มากขึ้น

โดยในปีพ.ศ.2544 สัดส่วนของโรงแรมระดับนี้อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามากถึง 51%

แสดงให้เห็นว่าโรงแรมระดับ 5 ดาวหรือ Luxury อยู่ในพื้นที่นี้มากที่สุด

โดยมีสัดส่วนมากที่สุดมาตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ.2544 หรือกล่าวได้ว่ามีสัดส่วนมากที่สุดมาโดยตลอดตั้งแต่ในอดีต

โดยพื้นที่อื่นๆ เพิ่งจะเริ่มมีจำนวนโรงแรมระดับนี้มากขึ้นในช่วงปีพ.ศ.2553 ที่ผ่านมา

พื้นที่รอบสวนลุมพินีเป็นพื้นที่แรกที่มีสัดส่วนของห้องพักในโรงแรมระดับนี้มากกว่าพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

จากนั้นในปีพ.ศ.2559 พื้นที่ตามแนวถนนสุขุมวิทจึงมีสัดส่วนของโรงแรมระดับนี้มากขึ้นแบบชัดเจน

ซึ่งมีผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีสัดส่วนของโรงแรมระดับ 5 ดาวหรือ Luxury

มากเป็นลำดับที่ 3 รองจากพื้นที่รอบสวนลุมพินี และพื้นที่สุขุมวิทตามลำดับ

และดูแล้วพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคงไม่กลับมาเป็นลำดับที่ 1 อีกในอนาคต

เนื่องจากโรงแรมที่กำลงก่อสร้างและมีกำหนดเปิดในอนาคตอยู่ในพื้นที่สุขุมวิท สีลมและสาทรซะเป็นส่วนใหญ่