ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บ 100% ปีนี้เป็นภาระใหญ่ของเจ้าของที่ดิน

เจ้าของที่ดินหลายแปลงอยู่เฉยไม่ได้แล้ว

9

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ปีนี้จะจัดเก็บ 100% โดยไม่มีการลดหย่อนแบบที่ผ่านมาอีกแล้ว

สร้างความกังวลใจและเป็นอีก 1 ปัจจัยที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบนที่ดินหลายแปลง

ก่อนหน้านี้อาจจะเคยเห็นสวนมะนาวบ้าง กล้วยบ้างริมถนนรัชดาภิเษก นราธิวาสรานครินทร์ พระราม 9 เอกมัย ทองหล่อ เกษตร – นวมิทนร์

ฟาร์มเลี้ยงวัวก็มีแถวสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า สวนเกษตรที่ปลูกกล้วยกว่า 10,000 ต้นที่เมืองทองธานี

ที่ดินขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างของผู้ประกอบการหลายๆ รายที่ยังไม่พร้อมพัฒนาตอนนี้

อาจจะด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง ทั้งความพร้อมของตนเอง ภาวะเศรษฐกิจ และรอผังเมืองเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์บนที่ดิน

การนำที่ดินมาใช้เพื่อการเกษตรกรรมเท่ากับเป็นลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง

เนื่องจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียสำหรับที่ดินที่ไม่มีการพัฒนาใดๆ บนที่ดิน จะมีการจัดเก็บภาษีแบบขั้นบันไดตามมูลค่าของที่ดิน

โดยอัตราภาษีสำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่ามูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมีอัตราภาษีที่ 0.70%

สำหรับที่ดินเกษตรกรรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลในมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมีอัตราภาษีที่ 0.10%

การที่เจ้าของที่ดินเปลี่ยนการใช้ประโยชน์บนที่ดินมาเป็นการเกษตรกรรมนั้นชัดเจนว่าเพื่อที่จะได้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลง