มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งไปต่อไม่ได้แล้ว

33

ธุรกิจการศึกษาในประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงยากลำบาก

โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งไปต่อไม่ได้

เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่ลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการที่คนไทยมีลูกลดลงในช่วง 10 – 20 ปีที่ผ่านมา

จากที่ช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งเปิดใหม่

จำนวนนักศึกษาก็มากเพียงพอให้ดำเนินกิจการต่อไปได้

มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งต้องอาศัยนักศึกษาต่างชาติทั้งในอาเซียน และประเทศอื่นๆ

แต่ก็ยังไม่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ เพราะถ้ารายได้มหาวิทยาลัยน้อย คุณภาพในการศึกษาก็ไม่สูง

ความน่าสนใจในสายตาของชาวต่างประเทศก็ลดลงเช่นกัน

เจ้าของมหาวิทยาลัยเอกชนหลายรายต้องบอกขายกิจการ

ซึ่งคนที่รับซื้อไปบางส่วนไม่ใช่คนไทย กลับเป็นคนจีน

ช่วงปีที่แล้วมีข่าวออกมาว่ามหาวิทยาลัยเอกชนกว่า 10 แห่งเปลี่ยนเจ้าของเป็นคนจีนแล้ว

แต่ไม่มีการเปิดเผยออกมาว่ามีมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง

เท่าที่รู้มีเพียงมหาวิทยาลัยเกริก และสแตมฟอร์ดที่มีเจ้าของรายใหม่เป็นคนจีน

ส่วนที่เหลือนั้นไม่เปิดเผย หรืออาจจะมีมากกว่า 10 แห่งก็เป็นไปได้