มาตรการ LTV มีผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์

การผ่อนคลาย LTV ชั่วคราวไม่ได้ช่วยอะไร

2

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (มาตรการ LTV) มีผลต่อตลาดที่อยู่อาศัยแบบชัดเจน

เพราะการขอสินเชื่อธนาคารไม่สามารถได้เงิน 100% ของมูลค่าที่อยู่อาศัยแบบก่อนหน้านี้ได้อีกแล้ว

และเมื่อมีการประกาศมาตรการ LTV ออกมา

เหมือนทุกธนาคารพากันยึดหลักเกณฑ์นี้กับทุกๆ การขอสินเชื่อธนาคาร

ซึ่งมีผลให้จำนวนการผ่านการอนุมัติสินเชื่อลดลงแบบชัดเจนทันทีที่มีการประกาศใช้มาตรการ LTV

แม้ว่าธนาคารแห่ประเทศไทยจะมีการประกาศล่วงหน้าแล้วก็ตาม

แต่เหมือนคนไทยที่อยู่ระหว่างการขอสินเชื่อธนาคารในช่วงเวลาที่ประกาศใช้ยังไม่มีความพร้อม

ผู้ประกอบการผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย

พากันออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการ LTV ไปก่อนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปีที่แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยก็ผ่อนคลายมาตรการ LTV ให้สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 2

ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ได้ส่งผลดีต่อตลาดเท่าไหร่ ดูได้จากจำนวนสินเชื่อที่ผ่านการอนุมัติในกราฟด้านล่างได้เลย

ทางที่ดีควรปลดล็อคทุกอย่างไปก่อนให้เศรษฐกิจดีกว่าตอนนี้ค่อยมาบังคับใช้ใหม่ก็ยังทัน