ราคาที่ดินปรับขึ้นต่อเนื่อง

5

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องมีที่ดิน เพราะโครงการส่วนใหญ่เกือบ 100% พัฒนาบนที่ดิน

ดังนั้น ต้นทุนของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นโครงการประเภทใดก็ตามจะอยู่ที่ที่ดิน

ราคาที่ดินเหมือนจะเป็นตัวกำหนดประเภทของโครงการ รูปแบบของโครงการ รวมไปถึง ระดับของราคาขายของโครงการบนที่ดินแปลงนั้นๆ

เพราะต้นทุนที่ดินคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15 -25% ของต้นทุนในการพัฒนาโครงการทั้งหมด ขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการ ทำเลที่ตั้งของที่ดิน และระดับของโครงการ

ดังนั้น ช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมาจึงเห็นแต่โครงการคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นบนที่ดินที่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า

ไม่มีใครซื้อที่ดินริมถนนไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเป็นอาคารพาณิชย์ขายแบบเมื่อ 30 ปีก่อนอีกแล้ว

หรือแม้แต่โครงการเชิงพาณิชยกรรม เช่น อาคารสำนักงานยังมีโครงการใหม่ในพื้นที่ CBD ของกรุงเทพมหานครในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

และอาคารสำนักงานส่วนใหญ่ใน CBD สร้างบนที่ดินที่เป็นสัญญาเช่าระยะยาวเกือบทั้งหมด

เนื่องจากราคาที่ดินเมื่อมีการซื้อขายแล้วสามารถพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมได้เท่านั้นจึงจะคุ้มค่าแก่การลงุทน