ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นกดดันให้สินค้าอื่นๆ ปรับราคาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

และปรับขึ้นต่อเนื่องด้วย

2

ไม่กี่วันก่อนธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศว่า

เงินเฟ้อของประเทศไทยเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 อยู่ที่ 7.1%  สูงที่สุดในรอบ 13 ปี

เงินเฟ้อที่ขึ้นสูงขนาดนี้ เพราะราคาสินค้าหลายๆ อย่างเพิ่มสูงขึ้น

โดยถ้าพิจารณาจากดัชนีราคาสินค้าที่ประกาศโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

พิจารณาแบบไล่ๆ ไปดูในรายละเอียด จะพบว่า ดัชนีราคาหมวดไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำประปา และแสงสว่างปรับเพิ่มขึ้นถึง 32.56% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

รองลงมาคือ หมวดยานพาหนะ และเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่ม 19.43%

โดยดัชนีราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และไฟฟ้าปรับเพิ่มจากเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมากที่สุด คือ 35.89% และ 45.43% ตามลำดับ

ซึ่งราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และไฟฟ้าเป็นเหมือนปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคาสินค้าอื่นๆ

โดยเฉพาะวัตถุดิบในการทำอาหารต่างๆ

ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยก็ปรับเพิ่มขึ้นไป 6.65% เช่นกัน แต่ถ้าดูเรื่องของค่าเช่าที่อยู่อาศัยไม่ได้ปรับเพิ่มเลยในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่ได้โชว์ในกราฟ)

ก็ได้แต่หวังว่าราคาน้ำมันจะลดลงโดยเร็วไม่อย่างงั้นต้นทุนของสินค้าทุกอย่าง และราคาสินค้าต่างๆ คงยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องต่อไป