ราคาประเมินราชการปรับขึ้นปีพ.ศ.2566

12

ปีพ.ศ.2566 เป็นปีแรกที่ในรอบ 7 ปีที่ราคาประเมินราชการปรับเพิ่มขึ้น หลังจากที่มีการปรับครั้งสุดท้ายในปีพ.ศ.2559 ซึ่งเป็นราคาประเมินราชการที่อยู่ในรอบปีพ.ศ.2559 – 2562

และใช้ราคาประเมินราชการรอบนั้นมาจนถึงปัจจุบันปีพ.ศ.2565 หรือใช้ราคาประเมินราชการรอบบัญชีนี้มา 7 ปีแล้ว ซึ่งถือว่านานมาก

เพราะโดยปกติราคาประเมินราชการแต่ละรอบบัญชีจะอยู่ที่ 4 ปี ซึ่งเท่ากับว่ารอบบัญชีพ.ศ.2559 – 2562 จะครบกำหนด ณ สิ้นปีพ.ศ.2562 และเริ่มรอบบัญชีใหม่ปีพ.ศ.2563

แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 กรมธนารักษ์จึงให้ใช้ราคาประเมินราชการรอบบัญชีปีพ.ศ.2559 – 2562 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ก่อนที่จะประกาศราคาประเมินราชการใหม่ว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีพ.ศ.2566

ราคาประเมินราชการรอบใหม่ที่จะเริ่มบังคับใช้ปีพ.ศ.2566 จึงมีการปรับเพิ่มจากรอบบัญชีก่อนหน้านี้ค่อนข้างสูง

หรือมีการปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 8.93% และกรุงเทพมหานครเฉลี่ย  2.69% โดยหลายพื้นที่มีการปรับเพิ่มขึ้นกว่า 100% หรือ 1 เท่าตัวจากรอบบัญชีปีพ.ศ.2559 – 2562 และมีน้อยมากที่ปรับเพิ่มต่ำกว่า 10% ซึ่งถือว่าปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงในหลายพื้นที่

โดยถ้าอ้างอิงจากที่กรมธนารักษ์เคยกล่าวว่า ราคาประเมินราชการที่จะประกาศใช้รอบบัญชีใหม่ และในอนาคตจะมีการปรับให้สอดคล้องกับราคาขายในตลาดมากขึ้น

และรอบการปรับราคาประเมินอาจจะไม่ใช่ 4 ปีแบบที่ผ่านมา อาจจะมีการปรับทุกๆ 1 ปีในบางพื้นที่ หรือปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลง

เมื่อเกิดการซื้อขายกันต่อเนื่องในบางพื้นที่ หรือในบางโครงการคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรร เพื่อต้องการให้ราคาประเมินราชการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในตลาด