รายได้ลดลง และอาชีพที่ไม่มั่นคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการขอสินเชื่อธนาคาร

ยิ่งช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เลย

4

วันก่อนดูข้อมูลของเว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสอสังหาฯ  DDproperty ที่มีการทำรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภค

จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดที่อยู่อาศัย DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study

ในหัวข้อเกี่ยวกับการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยของคนไทย

โดยในส่วนของอุปสรรคสำคัญในการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย คือ

เรื่องของรายได้ และอาชีพที่ไม่มั่นคงคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 59%

เนื่องรายได้ที่ธนาคารประเมินต่ำกว่าที่ผู้ขอยื่นกู้เข้าใจเพราะจริงๆ แล้วธนาคารไม่ได้มองที่รายได้ที่ได้รับทั้งหมด

แต่มองเพียง 2 ใน 3 หรือ 50% ของรายได้เท่านั้น

ขึ้นอยู่กับภาระหนี้สินและรายจ่ายที่ธนาคารประเมิน

ดังนั้น ถ้ามีเงินเดือน 50,000 บาทไม่มีหนี้สินอาจจะ (เพราะผมไม่ใช่ธนาคารเลยขอใช้คำว่าอาจจะนะครับ) สามารถขอสินเชื่อได้ 3 ล้านบาทผ่อนชำระ 20,000 บาทต่อเดือน (ประมาณ 40% ของรายได้ต่อดือน)

แต่ถ้ามีหนี้สินในระบบที่ธนาคารตรวจสอบได้และต้องผ่อนชำระอยู่ที่ 10,000 บาทต่อเดือนจะขอสินเชื่อได้ 1.5 ล้านบาทลดลงไป 50% เลย

ดังนั้น ทางที่ดีก่อนจะขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยควรปลอดหนี้ใดๆ ล่วงหน้าสัก 6 เดือน ไม่งั้นอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาจากธนาคารครับ