“ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน” หรือที่ดินที่รวมสถานีกลางบางซื่อด้วย

พื้นที่แปลง A ไม่มีคนสนใจลงทุน การรถไฟฯ จึงต้องเปลี่ยนแผนใหม่

3

เมื่อพูดถึงมักกะสัน คอมเพล็กซ์ไปแล้ว ก็ต้องไม่ลืมที่ดินอีกแปลงของการรถไฟแห่งประเทศไทย บทความนี้จึงมาอัพเดทความเคลื่อนไหวกันบ้าง

ที่ดินอีกแปลงคือ ที่ดินรอบสถานีกลางบางซื่อหรือที่เรียกกันแบบหรูๆ ว่า “ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน” ขนาดที่ดินรวมกว่า 2,325 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 แปลง

ก่อนหน้านี้มีการเปิดประมูลแปลง A ขนาด 32 ไร่เพื่อให้เอกชนเข้ามาเสนอแผนเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์พาณิชยกรรม

แต่ปรากฏว่าการประมูลทั้ง 2 ครั้งไม่มีคนเสนอราคาเข้ามาเลย

ซึ่งปัญหาของแปลง A คือ ที่ดินแบ่งออกเป็น 2 ส่วนมีทางด่วนผ่านกลางแปลงที่ดิน ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัญหาในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชยกรรม

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จึงมีแผนที่จะสลับเอาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมที่เคยจะพัฒนาในแปลง A มาอยู่ที่แปลง E แทน

โดยแปลง A จะกลายเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแทน  และพื้นที่แปลง E ขนาด 128 ไร่จะกลายเป็นพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแทน

แต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงต้องรอดูแผนพัฒนาที่จะมีการศึกษาใหม่อีกครั้ง เพราะขนาดของที่ดินที่ใหญ่ขึ้น

ซึ่งจำเป็นต้องมีการออกแบบละจัดสรรการใช้ประโยชน์บนที่ดินแตกต่างออกไปจากเดิม