สัดส่วนของชาวต่างชาติที่เข้าพักโรงแรมในไทย

2

ชาวต่างชาติเมื่อเข้ามาในประเทศไทย

ส่วนใหญ่ให้ความสนใจต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ทางภาคใต้มากกว่าภาคอื่นๆ แบบชัดเจน

แม้แต่พื้นที่ภาคกลางซึ่งรวมกรุงเทพมหานครเข้าไปด้วย

ยังมีสัดส่วนของชาวต่างชาติที่เข้าพักโรงแรมน้อยกว่าภาคใต้เลย

ทั้งๆ ที่ชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยต้องมาที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะไปจังหวัดอื่นๆ

เพียงแต่ช่วงเวลาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอาจจะน้อยกว่าเวลาที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่ชาวต่างชาติเข้าพักโรงแรมน้อยที่สุดเลย

ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แสดงให้เห็นชัดเจนในเรื่องนี้ และต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว

แม้ว่าในปีที่ผ่านมา เมื่อชาวต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้ง

สัดส่วนการเข้าพักของชาวต่างชาติในภาคต่างๆ ก็ยังเหมือนเดิม

ไม่ได้แตกต่างจากข้อมูลในช่วงปีพ.ศ.2558 – 2562