สายสีม่วงใต้ทำให้กลุ่มทุนขยับในพื้นที่อนุรักษ์ของกรุงเทพมหานคร

ที่ดิน ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเก่าๆ มีแผนจะสร้างใหม่

5

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ)

จะเริ่มการก่อสร้างแบบเป็นรูปธรรมในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

เส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางนี้ผ่านพื้นที่อนุรักษ์ที่เรียกกันว่า “เกาะรัตนโกสินทร์”

ซึ่งมีข้อจำกัดในการพัฒนาอาคารสูงได้เพียงไม่เกิน 16 เมตรหรือสามารถสร้างอาคารได้ 4 ชั้นและอาคารต้องเป็นสีเหลืองนวลเท่านั้น

อาจจะไม่เห็นโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการคอนโดมิเนียมมากมายแบบเส้นทางรถไฟฟ้าอื่นๆ

แต่สิ่งที่เห็นได้ ณ ปัจจุบัน คือ การเปลี่ยนแปลงของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเก่าๆ แถวบางลำพู

ที่มีคดีความเรื่องการก่อสร้างเกินกว่าที่ขออนุญาตไว้มีการรื้อถอนอาคารแล้ว

หลังจากที่คาราคาซังมานานกว่า 20 ปี

และเท่าที่ติดตามจากข่าวทางช่องทางต่างๆ พบว่าเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเดิมที่รื้อถอน

มีแผนจะพัฒนาโครงการขึ้นมาใหม่บนที่ดินเดิม

ในขณะที่ก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งของนักลงทุนรายใหม่ที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเช่นกัน

แม้จะมีข้อจำกัดในการพัฒนาค่อนข้างมาก ราคาที่ดินก็ค่อนข้างสูง แถวบางลำพูก็แตะๆ 300,000 บาทต่อตารางวา

แต่ด้วยความที่อยู่ในเขตเมืองเก่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และไม่ไกลจากจุดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะอย่าง ถนนข้าวสาร ก็ยังสามารถคาดหวังการสร้างรายได้ได้ในอนาคตเมื่อโควิด-19 กลายเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกเลิกวิตกกังวล