สายสีเทาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว

หลังจากที่เงียบๆ ไปหลายปีแล้ว

4

เส้นทางรถไฟฟ้ารางเบาอีก 1 เส้นทางที่เป็นข่าวมานานแล้ว

แต่ยังไม่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นซะที คือ เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเทา (วัชรพล – ท่าพระ)

แต่ล่าสุดอาจจะพูดถึงเพียงแค่ช่วงวัชรพล – ทองหล่อเท่านั้น

ซึ่งวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีการประชุมสัมมนา และการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding Seminar) โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ

ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์การเงินการลงทุน และด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการลงทุนและความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน

รวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและจัดทำโครงการให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

โดยนอกจากจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการนี้แล้ว ยังมีนักลงทุนภาคเอกชน สถาบันทางการเงิน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาด้วย

มูลค่าการลงทุนโครงการนี้ประมาณ 27,899 ล้านบาท

การศึกษาจัดทำรายงาน PPP มีระยะเวลา 200 วัน และจะจัดการประชุมรับฟังความเห็นนักลงทุนอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้

จากนั้นจะสรุปรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้กรุงเทพมหานครพิจารณา และนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อเสนอคณะกรรมการ PPP

และให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการภายในปีพ.ศ.2566 โดยโครงการนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลคัดเลือกผู้รับเหมาเอกชนได้ในช่วงปีพ.ศ.2567 – 2568

และคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างโครงการนี้ประมาณ 4 ปีในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2569 – 2572 จากนั้นเปิดให้บริการได้ในปีพ.ศ.2573

ก็หวังว่าจะเกิดขึ้นได้จริง และไม่รู้ว่าคนในซอยทองหล่อจะยินยอมหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่า???