หนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นจากอะไร และทำไม

7

ก่อนหน้านี้เคยพูดถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือน และอัพเดทข้อมูลตลอดว่า หนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นหรือมีทิศทางอย่างไร

วันนี้ได้ข้อมูลจาก 2 แหล่งเลยขอมานำเสนอต่อ

คนไทยเจอกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรง รายได้ลดลง หรือหายไปเลยในช่วงปีพ.ศ.2563 – 2564 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

ประกอบกับมูลค่า GDP ประเทศไทยที่ลดลงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างต่ำ

ยิ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเจอกับภาวะเงินเฟ้อจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ยิ่งมีผลต่อค่าครองชีพ

ดังนั้น คนไทยเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเพราะค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ ประกอบกับวินัยในการใช้เงินก่อนหน้านี้ที่มีผลให้ภาระผ่อนจ่ายสินค้าค่อนข้างสูง

บางรายตกงานต้องเป็นหนี้เพราะต้องการเงินมาใช้จ่ายรวมไปถึงเพื่อคนในครอบครัวด้วย

ทำให้ภาะหนี้ครัวเรือนของคนไทยเพิ่มขึ้นและคาดว่าสิ้นปีพ.ศ.2565 อาจจะขึ้นไปถึงประมาณ 89.2% ของ GDP ประเทศไทย

หนี้ก้อนใหญ่ของครัวเรือนไทย คือ อสังหาริมทรัพย์พวกบ้าน คอนโดมิเนียม ซึ่งแน่นอนเพราะว่าราคาสูง

รองลงมา คือ หนี้ที่เกิดจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

โดยครัวเรือนไทยประมาณ 99.6% เป็นหนี้ และหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 501,711 บาท

ถ้าปีหน้า GDP ปรับเพิ่มขึ้น สัดส่วนหนี้ครัวเรือนอาจจะลดลง แต่ก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าหนี้ด้วย

ติดตามต่อไปครับ