อัตราการเข้าพักโรงแรมยังต่ำมากๆ

ธุรกิจโรงแรมอยู่ในภาวะที่เกินจะแบกรับต่อไปแล้ว

4

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เริ่มมาได้ 1 เดือนกว่าๆ ก็ยังไม่ได้ช่วยดึงให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมในภูเก็ตสูงขึ้นแบบที่ต้องการ

อาจจะยังติดขัดในหลายๆ เรื่อง แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเข้ามากระตุ้น

ตั้งแต่การระบาดระลอกที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นมา

ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศเข้าสู่ภาวะที่ย่ำแย่กว่าปีพ.ศ.2563

เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวของคนในประเทศไทยเองก็ลดลง

ทั้งต้องระวังเรื่องของติดเชื้อโควิด-19 และจากมาตรการของรัฐบาลที่มีการประกาศออกมาเป็นระยะเรื่องของการล้อกดาวน์

และการเดินทางข้ามจังหวัด รวมไปถึงการเฝ้าระวังของคนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศไทยที่ช่วยกันดูแลคนจากนอกพื้นที่ไม่ให้ออกนอกพื้นที่ที่พวกเขากำหนดจนกว่าจะครบ 14 วัน

หลายโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องปรับตัวมาเป็น Hospitel เพื่อรองรับการกักตัวคนที่ตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีรายได้เพียงพอต่อการอยู่รอดต่อไปจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ

การเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูกิจการหรือช่องทางช่วยเหลือต่างๆ จึงเป็นทางเลือกที่จำเป็นต้องเลือกตอนนี้