อัตราการเข้าพักโรงแรมใน 4 เมืองท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น

0

เมืองท่องเที่ยวชายทะเลในประเทศไทยมีหลายแห่ง

และไม่ใช่ว่าทุกเมืองจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ

จังหวัดใดหรือเมืองใดเดินทางสะดวกจากกรุงเทพมหานคร หรือมีสนามบินนานาชาติที่สามารถรองรับสายการบินต่างชาติได้

ก็จะมีจำนวนของนักท่องเที่ยวที่มากกว่าจังหวัดหรือเมืองอื่นๆ ที่ขาดสิ่งเหล่านี้ไป

ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ภูเก็ตที่มีสนามบินนานาชาติ จังหวัดใกล้เคียงของภูเก็ตก็ได้รับอานิสงค์ไปด้วย

พัทยาที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครได้สะดวก และมีสนามบินอู่ตะเภาที่สามารถรองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศได้

เกาะสมุยที่อาจจะเดินทางลำบาก แม้ว่าจะมีสนามบินแต่ก็ยังไม่ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมากเหมือนภูเก็ต

เกาะช้าง เกาะใหญ่ในภาคตะวันออกกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวเลย เมื่อเทียบกับจังหวัดหรือเมืองท่องเที่ยวชายทะเลอื่นๆ

การเดินทางไปยังเกาะช้างอาจจะยังไม่สะดวกเหมือนเมืองท่องเที่ยวชายทะเลอื่นๆ นอกจากเรื่องของฤดูกาลที่เป็นอุปสรรคสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวของเกาะช้าง

ต่อเนื่องจากช่วงปีพ.ศ.2563 – 2565 ในเกาะช้างมีโรงแรมที่ประกาศขายหรือขายไปแล้วอยู่หลายแห่ง เพราะปัญหาเรื่องของรายได้ที่หดหายไป

แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะช่วงปีพ.ศ.2566 มีโรงแรมดิ เอมเมอรัลด์โคฟ เกาะช้าง  ที่ขายให้กับนักลงทุนจากภูเก็ตมูลค่า 1,500 ล้านบาท

โรงแรมช้างปาร์ค โรงแรมระดับ 5 ดาวอีกแห่งที่ขายไปให้กับบริษัท เกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้างในราคา 250 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อจากกรมบังคับคดี

และในข่าวยังมีอีกหลายแห่งที่ประกาศขาย เช่น โรงแรมคชา เกาะช้าง โรงแรมระดับ 5 ดาวประกาศขายในราคา 1,700 ล้านบาท โรงแรมภูมิยาม่า เกาะช้างประกาศขาย 200 ล้านบาท

เกาะช้างน่าจะต้องรอให้ถึงช่วงปลายปีนี้ ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นว่าจะฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหน