“เซ็นทรัล พหลโยธิน” โครงการมิกซ์-ยูสใหม่ของกลุ่มเซ็นทรัล

193

เซ็นทรัลพัฒนาประกาศแผนการพัฒนาโครงการ “เซ็นทรัล พหลโยธิน”

เป็นโครงการมิกซ์-ยูสขนาดใหญ่บนที่ดินกว่า 48 ไร่

เลยห้าแยกลาดพร้าวขึ้นไปตามถนนพหลโยธินประมาณ 500 เมตร

หรือเลยเซ็นทรัล ลาดพร้าวขึ้นไปไม่เกิน 500 เมตร

โครงการนี้เป็น 1 ใน 5 โครงการขนาดใหญ่ของกลุ่มเซ็นทรัล

โครงการนี้มีพื้นที่รวมกันประมาณ 350,000 ตารางเมตร

เซ็นทรัลพัฒนาคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 20,000 ล้านบาท

โครงการนี้ยังเป็น 1 ใน 5 โครงการเมกะโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่ของเซ็นทรัลพัฒนา

อีก 1 โครงการที่เปิดเผยออกมาแล้ว คือ โครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์ค มูลค่า 46,000 ล้านบาท

3 โครงการที่เหลือ ยังไม่อยากจะคาดเดานะครับ แต่คงมีที่สถานทูตอังกฤษเก่าที่ร่วมทุนกับฮ่องกงแลนด์ละ 1 โครงการ

ที่สี่แยกปทุมวันที่เช่ามาจากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อาจจะเป็น 1 ในนั้น

อีก 1 โครงการก็ไม่แน่ใจ แต่จะค่อยๆ เปิดเผยโครงการที่เหลือภายในปีนี้ และปีต่อๆ ไป