เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนเหนือ (หมอชิต – คูคต)

แต่ขอพูดถึงตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวขึ้นไป

3

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนเหนือ (หมอชิต – คูคต) บางช่วงไม่สามารถพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้

หรือมีข้อจำกัดในการพัฒนา เช่น เรื่องของความสูงอาคาร และโครงการบางประเภท

พื้นที่ตั้งแต่สถานีบางบัวเป็นต้นไปถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุหาที่ดินของภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ยากมาก

เนื่องจากมีทั้งหน่วยงานราชการ วัดขนาดใหญ่ สถาบันการศึกษา และค่ายทหาร

อีกทั้งยังมีคนอยู่อาศัยในพื้นที่นี้ไม่มากนัก ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นโครงการประเภทใดก็ตาม

ข้อจำกัดในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างสูงตามข้อกำหนดในผังเมืองกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ พื้นที่ตั้งแต่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุขึ้นไปยังไม่สามารถพัฒนาอาคารสูงได้เกิน 45 เมตร ตามข้อกำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ สนามบินดอนเมือง พ.ศ.2540

โครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่รอบสถานีวัดพระศรีมหาธาตุขึ้นไปถึงสถานีคูคตจึงมีความสูงไม่มากโดยทั่วไปไม่เกิน 15 ชั้น

ช่วง 3 เดือนแรกของปีพ.ศ.2565 มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในพื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนเหนือ (ห้าแยกลาดพร้าว –  คูคต) ประมาณ 2,500 ยูนิต

โดยเป็นคอนโดมิเนียมที่เปิดขายอยู่ในพื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่ สายหยุดรวมไปถึงสถานีคูคต

และมีโครงการที่เปิดขายใหม่ในเดือนเมษายนอีกประมาณ 2,500 ยูนิต

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พื้นที่นี้เป็นที่สนใจของผู้ประกอบการ แม้ว่าจะไม่สามารถพัฒนาอาคารสูงได้ก็ตาม

แต่ด้วยราคาที่ดินที่ไม่สูงมาก จึงมีผู้ประกอบการเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมราคาไม่แพงรองรับกำลังซื้อส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานคร และปทุมธานี