โครงการคอนโดมิเนียมราคาไม่แพงยังขยายตัวต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับโครงการในระดับราคาขายไม่เกิน 100,000 บาทต่อตารางเมตร

2

ผู้ประกอบการเกือบทุกรายที่เปิดขายโครงการใหม่ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2565

ให้ความสำคัญกับโครงการในระดับราคาขายไม่เกิน 100,000 บาทต่อตารางเมตรแบบชัดเจน

เพราะกว่า 78% อยู่ในระดับราคานี้

และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561

คอนโดมิเนียมในระดับราคาขายไม่เกิน 100,000 บาทต่อตารางเมตรมีสัดส่วนเพียง 36% เท่านั้น

เรื่องของระดับราคาขายของโครงการเปิดขายใหม่เป็นอีกปัจจัยที่ชัดเจนว่าผู้ประกอบการยังไม่มั่นใจในกำลังซื้อ

จึงเน้นที่โครงการราคาไม่สูงเกินไป และโครงการราคาแพงไม่มีการเปิดขายเลยในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา

ผู้ประกอบการเปิดขายโครงการใหม่ในพื้นที่ที่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า

แต่เปิดขายในราคาไม่สูงเกินไป หรือเลือกเปิดขายโครงการใหม่บนที่ดินที่ใช้ต้นทุนเดิมจึงสามารถเปิดขายโครงการในระดับราคาที่ไม่สูงเกินไป

รวมไปถึงการเปิดขายโครงการบนพื้นฐานของกำลังซื้อจริง ไม่ใช่คาดหวังถึงกำลังซื้อในอนาคต