โครงการบ้านจัดสรรขนาดเล็กเหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อยๆ

เพราะต้นทุนในการพัฒนาโครงการต่ำกว่า

7

ผู้ประกอบการรายที่พัฒนาโครงการในรูปแบบของ “จัดสรรจิ๋ว” รายใด ถ้ามีความน่าเชื่อถือหรือมีโครงการที่เปิดขายและประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้ก็จะช่วยให้พวกเขาปิดการขายได้เร็วมากขึ้น และสามารถพัฒนาโครงการใหม่ๆ ได้ต่อเนื่อง

เพราะรูปแบบของโครงการที่เอื้อให้สามารถพัฒนาโครงการได้รวดเร็ว เนื่องจากถ้าไม่นับการก่อสร้างบ้านเพื่อขายแล้ว มีเพียงถนนทางเข้า และถนนภายในเล็กน้อย การเชื่อมต่อระบบน้ำประปา ไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ภายในโครงการกับของราชการเท่านั้น 

โครงการรูปแบบนี้เป็นที่นิยมของผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีเงินทุนไม่มาก และไม่มีเครดิตในการขอสินเชื่อธนาคารหรือพวกเขาไม่ต้องการใช้สินเชื่อธนาคาร

ซึ่งโครงการแรกๆ ของพวกเขาอาจจะใช้เงินทุนตนเองทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่เพื่อก่อสร้างบ้านหรืออาคารให้แล้วเสร็จหรือเกือบเสร็จก่อนที่จะขายได้ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจว่าจ่ายเงินแล้วได้บ้านจริงๆ

โครงการหลังจากที่ปิดการขายการโครงการแรกๆ ไปแล้วจึงอาจจะเป็นการขายแบบเปิดขายก่อนแล้วสร้างทีหลังก็ได้โดยใช้เงินของลูกค้าเป็นค่าก่อสร้าง

เพราะเป็นที่รู้จักแล้วหรือผู้ซื้อมีความมั่นใจอีกทั้งยังมีโครงการอ้างอิงแล้วนั่นเอง โครงการแบบนี้อาจจะมีราคาขายที่ต่ำกว่าโครงการบ้านจัดสรรทั่วไปของผู้ประกอบการขนาดกลางหรือรายใหญ่

เพราะต้นทุนในการพัฒนาโครงการต่ำกว่า ซึ่งอาจจะเป็นที่ถูกใจของผู้ซื้อบางส่วนเพราะราคาต่ำกว่าโครงการบ้านจัดสรรทั่วไป

โครงการบ้านจัดสรรแบบนี้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่หัวเมืองรองซึ่งรูปแบบบ้านอาจจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด

ถ้าเป็นหัวเมืองขนาดใหญ่หรือในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลอาจจะมีอาคารพาณิชย์เพิ่มเติม

บ้านที่เป็นโครงการรูปแบบนี้จะดูดซับกำลังซื้อในตลาดไปจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่มีเงินทุนจำกัด หรือมีเงินทุนไม่มากในการซื้อบ้าน และยอมรับได้ในกรณีที่บ้านของพวกเขาไม่มีส่วนกลาง

ไม่มีรั้วรอบโครงการหรือขาดการดูแลรักษาความปลอดภัย และความสะอาด ซึ่งถ้าเป็นอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวเพื่อการค้ายังไม่มีผลกระทบมากนัก แต่ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยก็จำเป็นต้องดูแลกันเองอีกทั้งต้องคอยระวังเรื่องของสาธารณูปโภคภายในโครงการ เช่น

ถนน ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ประปา เป็นต้น เพราะอาจจะเจอผู้ประกอบการที่ขาดการเอาใจใส่ได้ อีกทั้งอาจจะตามผู้ประกอบการไม่เจอแล้วในอนาคต เพราะบางโครงการไม่ได้พัฒนาในรูปแบบบริษัท