โรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน JCI

มาตรฐาน JCI (Joint Commission International) เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

7

เราคงเคยได้ยินกันมานานหลายปีแล้วว่าประเทศไทยจะเป็น “Medical Hub”

ซึ่งเป็นคำพูดหรือนโยบายที่ออกมาจากฝั่งรัฐบาล

ในขณะที่ภาคเอกชนนั้นไปไกลกว่านั้นมาหลายปีแล้ว

เพราะโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยนั้น

ลูกค้าส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่สำหรับบางโรงพยาบาลเป็นชาวต่างชาติ

โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ เหล่านี้มีการออกไปโรดโชว์หรือเปิดคลินิก สำนักงานในต่างประเทศ

โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักอย่างตะวันออกกลาง และในอาเซียน

ซึ่งได้รับการยอมรับโดยมีลูกค้าต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากมายในแต่ละปี

เพิ่งจะลดลงในช่วงโควิด-19 นี่เอง

ซึ่งการที่โรงพยาบาลเอกชนไทยนั้นสามารถรับลูกค้าต่างชาติได้เพราะได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International)

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั้งยุโรป และอเมริการวมไปถึงประเทศอื่นๆ ให้การยอมรับ

โรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานนี้จะได้ลูกค้าที่บริษัทประกันสุขภาพ ประกันต่างๆ ส่งมาตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาล

เพราะค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยยังต่ำกว่าอีกหลายประเทศ แต่มาตรฐานเทียบเท่า

โรงพยาบาลในประเทศไทยได้รับมาตรฐาน JCI ประมาณ 60 แห่ง อยู่ในกรุงเทพมหานคร 37 แห่ง