ไทยมาอันดับ 1 ใน 20 ประเทศที่จีนอนุญาตให้คนจีนมาเที่ยว

9

หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศให้คนจีน และชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนไม่ต้องกักตัวเหมือนก่อนหน้านี้

เพียงแต่ยังไม่เปิดให้วีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน

ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศได้สะดวกมากขึ้น

และวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้จะสะดวกมากขึ้นไปอีก

เพราะรัฐบาลจีนเปิดไฟเขียวให้บริษัทนำเที่ยว และบริษัท OTA สามารถจัดกรุ๊ปทัวร์เพื่อนำคนจีนออกไปเที่ยวต่างประเทศ

ซึ่งเท่ากับว่าการเดินทางขาออกเริ่มสะดวกมากขึ้น

และเที่ยวบินระฟว่างประเทศคงเพิ่มมากขึ้นหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์แน่นอน

เพราะว่าตอนนี้ยังมีเที่ยวบินออกจากประเทศจีนได้เพียงบางเมืองเท่านั้น

แต่คนจีนที่จะไปเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถไปได้เพียง 20 ประเทศที่รัฐบาลบกำหนดเท่านั้น

และประเทศไทยอยู่ในลิสต์อันดับที่ 1 ของ 20 ประเทศที่รัฐบาลไฟเขียว

ดูๆ แล้วคงต้องรอถึงช่วงสงกรานต์จึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวจีน