10 อันดับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ก.พ. 2566

0

ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง

2 เดือนแรกของปีพ.ศ.2566 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว 4.26 ล้านคน

มากกว่าจำนวนรวมของ 2 เดือนแรกของปีพ.ศ.2565 มากมายมหาศาล

เพราะ 2 เดือนแรกของปีพ.ศ.2565 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพียง 2.87 แสนคนเท่านั้น

น้อยกว่าแบบเทียบกันไม่ได้เลย

แม้ว่าจำนวนของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยยังไม่ได้กลับขึ้นมาสู่จุดที่เทียบเท่าก่อนหน้านี้

แต่ก็เป็นสัญญานที่ดี และเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นบวกต่อเนื่อง

โดยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดใน 2 เดือนแรกของปีพ.ศ.2566 คือ

ชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศมากถึง 5.94 แสนคนตามมาด้วยชาวรัสเซียที่จำนวน 3.89 แสนคน

และอันดับที่ 3 เป็นชาวต่างชาติที่หลายประเทศในโลกต้องการมากที่สุด คือ

ชาวจีนด้วยจำนวนมากกว่า 2.47 แสนคน ซึ่งเป็นการกลับเข้ามาติดท็อป 3 อีกครั้งของชาวจีน

หลังจากที่หายไปเลยจากตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งน่าจะทดแทนกลุ่มของชาวรัสเซียที่จะลดน้อยลงตามฤดูกาลท่องเที่ยวของพวกเขา

 และน่าจับตาดูต่อเนื่องว่าชาวจีนจะกลับมาประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้