ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกดดันสินค้าตัวอื่นราคาขึ้นตาม

ราคาน่้ำมันมีผลต่อราคาสินค้าอีกมากมายหลายชนิด

3

เรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

สร้างปัญหาและผลกระทบต่อเนื่องไปอีกหลายๆ เรื่อง

โดยเฉพาะอะไรก็ตามที่ต้องใช้รถในการขนส่งหรือต้องใช้น้ำมัน

ราคาน้ำมันเพิ่ม ค่าขนส่งสินค้าเพิ่ม การขนส่งสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้น การขนส่งจากต่างประเทศก็เพิ่ม

และตั้งแต่โควิด-19 เป็นต้นมา บางประเทศเข้มงวดในการให้เรือสินค้าเข้า-ออกมาก เช่น จีน

ระบบการขนส่งสินค้าในโลกจึงเกิดความล่าช้า และแน่นอนว่ามีต้นทุนสูงขึ้น

ของที่นำเข้าจากต่างประเทศราคาสูงขึ้น และบางอย่างสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว เช่น เหล็ก

ราคาเหล็กเพิ่มขึ้นกว่า 35% จากหลายเดือนก่อนหน้านี้ และเมื่อรวมกับวัสดุก่อสร้างที่ปรับราเพิ่มตามต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น

แน่นอนว่าค่าก่อสร้างต่างๆ จะเพิ่มขึ้นแน่นอน เพียงแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นชัดเจนนัก

เพราะยังมีโครงการเก่าที่เปิดขายมาก่อนหน้านี้บนต้นทุนเดิมเหลือขายอยู่

แต่ผู้ประกอบการหลายรายยืนยันว่าต้นทุนในการก่อสร้างสูงขึ้นจริง สูงขึ้นมากกว่า 3 -5% ไปแล้ว

และกระทบกับการตั้งราคาขายบ้าน คอนโดมิเนียมแน่นอนหลังจากนี้

ตอนนี้ใครที่พอซื้อได้ ซื้อไหว และตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วก็รีบตัดสินใจจะดีกว่า