สายสีส้มตะวันตกเร่งคลียร์ปัญหาเวนคืน

ผู้ประท้วงกว่า 200 หลังคาเรือนไม่ยอมย้ายออกจากแนวเวนคืน

655

การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า ถนน สะพานต่างๆ นั้นนอกจากจะเกิดประโยชน์เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว

แต่ก่อนที่การก่อสร้างจะเริ่มขึ้นนั้นมีคนเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบอยู่ด้วย

ที่แน่นอนคือ เรื่องของการเวนคืนที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการต่างๆ

ซึ่งที่ดินที่มีการพัฒนาเป็นบ้าน ร้านค้า อาคารพาณิชย์หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ก็ตาม

ต้องถูกรื้อถอนตามพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินต่างๆ ที่จะประกาศออกมาก่อนที่จะเริ่มการดำเนินการใดๆ เป็นรูปธรรม

บางพื้นที่ผ่านไปเป็น 10 ปีหรือนานกว่านั้นยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างใดๆ ได้เลย

การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ก็เช่นกันที่ต้องผ่านด่านเวนคืนที่ดินไปให้ได้ก่อน

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกที่เริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติไปทางตะวันตกถึงสถานีบางขุนนนท์

ต้องเวนคืนที่ดินกว่า 505 แปลง สิ่งปลูกสร้างต่างๆ อีกกว่า 331 หลัง

ซึ่งตอนนี้มีประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง ซึ่งอยู่ในแนวเส้นทาง

รวมแล้วกว่า 200 หลังคาเรือนยื่นหนังสือประท้วงการเวนคืนที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกถึงผู้ว่ากรุงเทพฯ

ซึ่งต้องรอดูกันต่อไปว่าจะจบลงยังไงครับ

รูปประกอบยังเป็นแผนเดิมที่ไปสิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันนะครับ