29.2 C
Bangkok
Tuesday, June 18, 2024

คณะรัฐมนตรีรับร่างหลักเกณฑ์กฎกระทรวงให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินได้ 1 ไร่

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. ….

โดยจากข้อมูลของฐานเศรษฐกิจระบุว่า ชาวต่างชาติ 4 กลุ่มเป็นเป้าหมายหลัก อ้างอิงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยไม่รวมผู้ติดตามของคนต่างด้าวดังกล่าว ได้แก่

กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง, กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ, กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย, กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ โดยทั้ง 4 กลุ่มนี้สามารถยื่นเรื่องขอมีที่ดินได้ แต่ต้องตามเงื่อนไข ดังนี้

  • ต้องไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และดำรงทุนการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันยื่นคำขอ (กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2545 กำหนด 5 ปี)
  • ให้นับมูลค่าการลงทุน ณ วันที่ยื่นคำขอ
  • หากถอนการลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการดำรงทุน (ถอนก่อนครบกำหนด 3 ปี) สิทธิที่จะได้มาซึ่งที่ดินในส่วนที่ยังไม่ครบจำนวน (1 ไร่) เป็นอันระงับไป

โดยชาวต่างชาติการลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกัน ดังนี้

  • การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงิน หรือดอกเบี้ย
  • การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจากกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2545)
  • การลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (เพิ่มขึ้นใหม่จาก กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545)
  • การลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
  • การลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศ ให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับ การส่งเสริมการลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการลงทุน

โดยชาวต่างชาติที่ผ่านการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่านมาแล้วสามารถครอบครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่ ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

และต้องเป็นที่ดินที่อยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และต้องอยู่นอกเขตปลอดภัยในราชการทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร

ขั้นตอน ระเบียบการ และเงินลงทุนไม่ใช่น้อยๆ ลงทุน 40 ล้านบาทไว้อย่างน้อย 3 ปีจึงจะซื้อที่ดินได้ 1 ไร่รวมๆ แล้วก็หลายตังค์อยู่นะ ไม่ใช่เข้ามาซื้อได้ง่ายๆ และที่สำคัญ คือ นี่เป็นเพียงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเท่านั้น ไม่ใช่การประกาศบังคับใช้แล้ว

กฎหมายนี้มีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตอนนี้ยังไม่ประกาศนะครับ)

Recent Articles

แบรนด์เฟอร์นิเจอร์หรู “Alexander & James”

“อเล็กซานเดอร์ แอนด์ เจมส์” (Alexander & James) แบรนด์เฟอร์นิเจอร์สุดหรูจากอังกฤษ ในเครือ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TCMC ปั้น Hub แห่งใหม่ เอกมัย (สุขุมวิท 67) แฟลกชิปสโตร์เฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยและเอเชีย...

TCMA ประกาศความสำเร็จจัดประชุม GCCA 2024

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ประกาศความสำเร็จจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ครั้งแรกในประเทศไทย “GCCA CEO Gathering and Leader Conference 2024” ร่วมกับ Global Cement and Concrete Association (GCCA) ผสานความร่วมมือภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ ผนึกแนวร่วมทรงพลังของผู้ผลิตซีเมนต์และคอนกรีตชั้นนำจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ตอกย้ำศักยภาพ TCMA...

Sen X รุกหนัก! เสริมทัพครั้งใหญ่ ผนวกนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Sen X หรือ บมจ. เซ็น เอกซ์ ตอกย้ำผู้นำการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ทั้งในรูปแบบที่อยู่อาศัยและอาคารธุรกิจในเชิงพาณิชย์ เสริมทัพครั้งใหญ่ ด้วยผู้คร่ำหวอดในวงการอสังหาริมทรัพย์กว่า 35 ปี ร่วมทีมบริหาร ยกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ Sen X Property...

TCMA นับถอยหลังเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ GCCA 2024

TCMA ประกาศความพร้อม ผนึก Global Cement and Concrete Association (GCCA) นับถอยหลังเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดประจำปี “GCCA CEO Gathering and Leader Conference 2024”การรวมตัวครั้งสำคัญของผู้นำอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำระดับโลก ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ/ ผู้เชี่ยวชาญด้านปูนซีเมนต์ คอนกรีต...

เอพี ไทยแลนด์ เสริมแกร่งแบรนด์ “อภิทาวน์”

เอพี ไทยแลนด์ ภายใต้คำมั่นสัญญา ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ตอกย้ำผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยของไทย กับประสบการณ์และความเชื่อมั่นจากลูกค้ากว่า 33 ปี  เสริมแกร่งต่อยอดแบรนด์ “อภิทาวน์” ย้ำจุดยืน “บ้านคุณภาพที่ยกระดับการใช้ชีวิตจากเอพี” มั่นใจ Roadmap ขยายลงทุนต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวม...