ลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยขาดส่งเงินผ่อนชำระ 1 – ≤ 3 เดือนมีมากขึ้น

เพราะโควิด-19 ทำให้ตกงานหรือรายได้ลดลง

3

ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 นั้นส่งผลกระทบรุนแรง

และครอบคลุมไปหลายระดับของสังคม ทำให้คนจำนวนไม่น้อยรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้เลย

ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังเรื่องของรายจ่าย และเงินผ่อนชำระต่างๆ

รวมไปถึงเงินงวดผ่อนธนาคารในการซื้อที่อยู่อาศัย

ซึ่งเรื่องของการขาดส่งเงินงวดของสินเชื่อ ถ้าพิจารณาตามระดับชั้น 6 ระดับที่พูดถึงเมื่อวานแล้ว

ระดับชั้นที่ธนาคารให้ความสนใจและให้ความสำคัญลำดับที่ 1 คือ

ระดับที่ 2 ที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “กล่าวถึงเป็นพิเศษ”

ซึ่งจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยจะพบว่าปัญหาของลูกค้ากลุ่มที่ขาดส่งเงินผ่อนชำระ 1 – ≤ 3 เดือนมีมากขึ้น

และเป็นการเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดใหญ่เลยด้วย

ถ้าพิจารณาจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2565

โดยตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2563 เป็นต้นมา เงินให้สินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษของธนาคารพาณิชย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2562 ถึงกว่า 113,313 ล้านบาทหรือกว่า 254%

และอยู่ในช่วง 120,000 ล้านบาทมาโดยตลอดถึงไตรมาสที่ พ.ศ.2565

จริงอยู่ที่ลูกหนี้กลุ่มนี้อาจจะกลับมาผ่อนชำระได้ตามเดิม แต่ต้องไม่ลืมว่าจำนวนของคนที่ไม่สามารถต่อได้เมื่อมีปัญหา

ย่อมต้องมีไม่น้อยเช่นกัน ธนาคารต่างๆ จึงพิจารณาการขอสินเชื่อใหม่ๆ แบบเข้มงวดมากเป็นพิเศษในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา