29.8 C
Bangkok
Sunday, June 23, 2024
- Advertisement -

TAG

ผังเมือง

การเปลี่ยนแปลงในร่างผังเมืองกรุงเทพฯ

ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ยังไม่ประกาศใช้ แต่การเปลี่ยนแปลงของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีให้เห็นมาเป็นระยะๆ และหลายๆ เรื่องเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น การเพิ่มพื้นที่สีปังเมืองสีน้ำตาย สีแดงเพื่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น

ผังเมืองกรุงเทพมหานครใหม่คาดว่าจะประกาศปี2568

การเปลี่ยนแปลงของผังเมืองกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่พ.ศ.2535 เพราะเป็นปีแรกที่มีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผังเมืองที่จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จากนั้น ฉบับต่อมาปีพ.ศ.2542 เปลี่ยนมาให้ทางกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ โดยผังเมืองปีพ.ศ.2542 แทบไม่ได้แตกต่างจากตอนปีพ.ศ.2542 เลย จากนั้นผังเมืองปีพ.ศ.2549...

ร่างผังเมืองจังหวัดนนทบุรีมีการเปิดเผยออกมาเมื่อช่วงปีพ.ศ.2560 มีการคัดค้านแสดงความไม่เห็นด้วยจากผู้ประกอบการ และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เยอะเลย เพราะข้อกำหนดในร่างผังเมืองนนทบุรีที่ประกาศออกมานั้น ออกไปในแนวทางที่สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกับผังเมืองของกรุงเทพมหานครซึ่งเน้นการกระจายความหนาแน่นออกไปจากพื้นที่ส่วนกลางหรือส่วนที่เจริญแล้ว แต่ด้วยศักยภาพ การเดินทาง และปัจจัยหลายๆ อย่างของนนทบุรีไม่เหมือนกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดข้อจำกัดในการพัฒนา และเหมือนเป็นการบีบบังคับให้การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยต้องกระจายออกไปจากชุมชน หรือพื้นที่ที่มีความเจริญมากขึ้น...

มีนบุรีกำลังจะเปลี่ยนแปลง

เมื่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี) และสายสีชมพู (ศูนย์ราชการนนทบุรี - มีนบุรี) เริ่มการก่อสร้างในปีพ.ศ.2560 – 2561 ตามลำดับ เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้าทั้ง 2 เส้นทาง เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบางทำเลเท่านั้น

ผังเมืองกรุงเทพมหานครพยายามสร้างชุมชนชานเมือง

ทิศทางของผังเมืองกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการสร้างศูนย์ชุมชนในพื้นที่ชานเมืองหรือนอกเหนือจากศูนย์กลางชุมชุน ศูนย์กลางธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้น หลายทำเลจึงได้รับการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มขนาดของพื้นที่ที่ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์กลางชุมชนมากขึ้น ที่เห็นได้ชัดเจนคือ จุดที่เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนาดใหญ่ เช่น พื้นที่รอบสถานีกลางบางซื่อ หรือทำเลที่ปัจจุบันเป็นชุมชนขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการพัฒนาอยู่แล้ว เช่น บางแค ลาดกระบัง...

ในอนาคตอาจจะเห็นที่เลี้ยงเห็นวัวหรือสัตว์ชนิดอื่นๆ รวมไปถึงสวนเกษตรต่างๆ มากขึ้นในกรุงเทพมหานคร

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากโควิด-19 และการเลื่อนบังคับใช้ผังเมืองกรุงเทพมหานครออกไปจากกำหนดเดิม ในขณะที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้ไปแล้ว แม้ว่าจะมีการลดหย่อนให้ในช่วงนี้ก็ตาม ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวไปแล้วมีผลให้ที่ดินหลายแปลงต้องเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากแผนเดิมไปก่อนเพื่อลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินที่เคยเป็นแดนเนรมิตเดิมของตระกูลเสรีเริงฤทธิ์ตอนนี้กลายเป็นสวนเมล่อน และไร่สตอเบอร์รี่สายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น ที่ดินของกลุ่มเซ็นทรัลที่เคยเป็นของกลุ่มจีแลนด์แถวสี่แยกพระราม 9...

ที่อยู่อาศัยขยายออกไปชนกับเขตอุตสาหกรรมดั้งเดิม

หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการใช้ประโยชน์บนที่ดินที่หลากหลายจนหลายๆ ครั้งเกิดคำถามว่าทำไมอสังหาริมทรัพย์บางประเภทถึงได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับอสังหาริมทรัพย์บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรง หรือเกิดความขัดแย้ง เนื่องจากการรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าผู้ที่พักอาศัยในโครงการคอนโดมิเนียมมีปัญหากับวัดข้างเคียงเรื่องการใช้เสียงหรือการตีระฆังทั้งๆ ที่วัดอยู่มานานหลายสิบปี โครงการคอนโดมิเนียมเพิ่งจะสร้างได้ไม่นาน และการตีระฆังหรือกลองของวัดก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาอย่างถูกต้องแล้ว เรื่องแบบนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหารุนแรงเพราะสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องของบุคคล เมื่อเวลาผ่านไปก็จบ แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นก่อความเสียหายทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงความมั่นใจหลายๆ อย่างแบบเหตุการณ์โรงงานระเบิดที่กิ่งแก้วก็เป็นเรื่องที่สร้างความสับสนกันได้เช่นกันว่าทำไมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่อยู่อาศัย ก่อนหน้านี้สัก 30 – 40 ปี พื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี เป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมไปถึงโกดังเก็บสินค้ากระจายอยู่โดยทั่วไป ทั้งที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรม หลายโรงงานและโกดังสินค้าเกิดขึ้นก่อนที่จะมีผังเมืองเกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ ดังนั้น จึงมีโกดังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีผังเมืองบังคับใช้ ซึ่งเมื่อมีผังเมืองบังคับใช้แล้ว ผู้ที่มีส่วนในการออกแบบผังเมืองจึงพยายามตีกรอบให้โรงงานที่มีอยู่แล้วเหล่านั้นเป็นเขตอุตสาหกรรมไป รวมไปถึงการตีกรอบให้ชุมชน พื้นที่พาณิชยกรรมเป็นเขตพื้นที่ผังเมืองสีต่างๆ ตามที่เห็นในผังเมืองของแต่ละจังหวัด และในหลายๆ พื้นที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสีผังเมืองกันต่อเนื่องเช่นกัน เพราะด้วยการขยายตัวของเมืองปัจจัยอะไรหลายๆ...

Latest news

แบรนด์เฟอร์นิเจอร์หรู “Alexander & James”

“อเล็กซานเดอร์ แอนด์ เจมส์” (Alexander & James) แบรนด์เฟอร์นิเจอร์สุดหรูจากอังกฤษ ในเครือ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TCMC ปั้น Hub แห่งใหม่ เอกมัย (สุขุมวิท 67) แฟลกชิปสโตร์เฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยและเอเชีย...

TCMA ประกาศความสำเร็จจัดประชุม GCCA 2024

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ประกาศความสำเร็จจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ครั้งแรกในประเทศไทย “GCCA CEO Gathering and Leader Conference 2024” ร่วมกับ Global Cement and Concrete Association (GCCA) ผสานความร่วมมือภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ ผนึกแนวร่วมทรงพลังของผู้ผลิตซีเมนต์และคอนกรีตชั้นนำจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ตอกย้ำศักยภาพ TCMA...

Sen X รุกหนัก! เสริมทัพครั้งใหญ่ ผนวกนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Sen X หรือ บมจ. เซ็น เอกซ์ ตอกย้ำผู้นำการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ทั้งในรูปแบบที่อยู่อาศัยและอาคารธุรกิจในเชิงพาณิชย์ เสริมทัพครั้งใหญ่ ด้วยผู้คร่ำหวอดในวงการอสังหาริมทรัพย์กว่า 35 ปี ร่วมทีมบริหาร ยกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ Sen X Property...

TCMA นับถอยหลังเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ GCCA 2024

TCMA ประกาศความพร้อม ผนึก Global Cement and Concrete Association (GCCA) นับถอยหลังเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดประจำปี “GCCA CEO Gathering and Leader Conference 2024”การรวมตัวครั้งสำคัญของผู้นำอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำระดับโลก ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ/ ผู้เชี่ยวชาญด้านปูนซีเมนต์ คอนกรีต...

เอพี ไทยแลนด์ เสริมแกร่งแบรนด์ “อภิทาวน์”

เอพี ไทยแลนด์ ภายใต้คำมั่นสัญญา ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ตอกย้ำผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยของไทย กับประสบการณ์และความเชื่อมั่นจากลูกค้ากว่า 33 ปี  เสริมแกร่งต่อยอดแบรนด์ “อภิทาวน์” ย้ำจุดยืน “บ้านคุณภาพที่ยกระดับการใช้ชีวิตจากเอพี” มั่นใจ Roadmap ขยายลงทุนต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวม...
- Advertisement -